myViewBoard Giáo Dục Trực Tuyến

myViewboard Giáo Dục Trực Tuyến

Vượt Qua Mọi Giới Hạn

Kết nối giáo viên và học sinh mọi lúc, mọi nơi.

Đăng ký ngay
ViewSonic se cung cấp tài khoản myViewBoard miễn phí trong đợt dịch COVID-19.

Giáo dục trực tuyến là gì?

Giáo dục trực tuyến là phương thức học ảo mà giáo viên và học sinh không cần gặp mặt trực tiếp.


Tìm hiểu thêm

Những thác thức đối với giáo dục trực tuyến

Giáo viên
 • Cần phải tiếp cận công nghệ mới
 • Ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài
 • Thiết bị phức tạp hoặc thiếu linh hoạt
Học sinh
 • Khả năng tương tác và tập trung thấp
 • Tỷ lệ tham dự lớp học trực tuyến chưa cao
 • Đường truyền kết nối chậm

Khi các lớp học truyền thống chuyển sang lớp học kỹ thuật số thì Internet chính là yếu tố chính làm xóa đi ranh giới giữa học trực tuyến và học truyền thống.

Chúng tôi giải quyết vấn đề này như thế nào?

Kết nối giáo viên và học sinh qua các bài giảng kỹ thuật số cùng các công cụ học trực tuyến.

Phát Trực Tiếp
Bài Giảng

Live Stream

 • Tiếp cận với mọi người dễ dàng
 • Hỏi & Trả lời qua bình luận
 • Ghi lại và chia sẻ
Tìm Hiểu Thêm
Tương Tác Trực Tiếp
Giáo Viên-Học Sinh

Chia sẻ video

 • Theo dõi nét mặt
 • Điều chỉnh ngôn ngữ cơ thể
 • Chia sẻ bài học trên bản trắng
Tìm Hiểu Thêm
Tính Năng Học
Tập Nhóm

Tích hợp bài giảng

 • Chia sẻ nội dung bảng trắng
 • Phân chia nhóm học tập
 • Tìm hiểu thêm
Tìm Hiểu Thêm
Lưu Trữ và
Chia Sẻ

Chia sẻ màn hình

 • Cung cấp slide bài giảng
 • Chú thích trực tiếp
 • Chụp hình và chia sẻ qua lưu trữ đám mây
Tìm Hiểu Thêm

Thiết bị đề xuất:

Sử dụng màn hình cảm ứng kết hợp với phần mềm để giảng dạy trực tuyến.

Giáo viên

Hướng dẫn chuẩn bị các thiết bị cơ bản

Bảng vẽ
Màn hình máy tính

Hướng dẫn chuẩn bị các thiết bị nâng cao

Màn hình cảm ứng

Hướng dẫn chuẩn bị các thiết bị tối ưu nhất

Màn hình máy tính
Màn hình cảm ứng

Học sinh

Cơ bản

Bảng vẽ

Tối ưu nhất

Màn hình cảm ứng

Tìm hiểu thêm về giáo dục trực tuyến cùng
myViewBoard ngay hôm nay.