myViewBoard Knowledge Base


myViewBoard Whiteboard


Bảng trắng kỹ thuật số dành cho Windows, Android, iOS và online

myViewBoard Whiteboard

Bảng trắng kỹ thuật số dành cho Windows, Android, iOS và online

Lịch sử các bản cập nhật cho Android


Danh sách các bản cập nhật myViewBoard cho thiết bị Android

Danh sách các bản cập nhật myViewBoard Whiteboard phiên bản Android:

Phiên bản v1.44 - Tháng 12/2022

 • Không có bản cập nhật lớn.
 • Chỉnh sửa và tối ưu hệ thống.

Phiên bản v1.43 - Tháng 10/2022

 • Không có bản cập nhật lớn.
 • Chỉnh sửa và tối ưu hệ thống.

Phiên bản v1.42 - Tháng 9/2022

Chỉnh sửa

 1. Đăng ký Whiteboard cho tài khoản Tổ Chức:
  • Bỏ thông báo quy trình kích hoạt.
  • Quản trị viên IT Admin có thể sử dụng ứng dụng di động Companion để đăng ký thiết bị bằng việc quét mã QR Whiteboard. (Quản trị viên có thể xem lại danh sách bằng cách truy cập trang chủ myviewboard.com > Quản Lý Tổ Chức).
 2. Trên thiết bị ChromeOS, Whiteboard sẽ hiển thị ở chế độ toàn mình khi ở chế độ màn hình ngang (landscape)
 3. Tải về và cài đặt Whiteboard chỉ khả dụng trên các thiết bị Android đủ điều kiện về cấu hình.
 4. Hình nền: Bỏ tùy chọn hình nền với watermark.
Delete

myViewBoard Knowledge Base

Bạn cần thêm trợ giúp?

Liên hệ với chúng tôi qua.