Cập Nhật myViewBoard

Bản cập nhật myViewBoard tháng 8/2023


Các thay đổi mới cho Trình Quản Lý

Chào mừng năm học mới sắp tới gần! Chúng tôi đang nỗ lực không ngừng để myViewBoard trở thành công cụ hữu ích để giảng dạy và học tập.

Đọc để tìm hiểu thêm về các bản cập nhật mới nhất trong Trình Quản Lý !

Cập nhật Trình Quản Lý

Hãy cập nhật thông tin mới nhất trong Trình quản lý Trình Quản Lý !

Cài đặt các chứng chỉ cho các thiết bị Nâng cao

Tin tuyệt vời cho việc quản lý các thiết bị màn hình tương tác ViewBoard của bạn! Các chứng chỉ hiện có thể được cài đặt và quản lý từ bảng điều khiển của Trình Quản Lý. Đối với các thiết bị được hỗ trợ, chỉ cần chọn chúng từ danh sách thiết bị và mở tùy chọn Cài đặt chứng chỉ mới để bắt đầu cài đặt chứng chỉ từ xa.

Lời nhắc Cài đặt Chứng chỉ trên danh sách thiết bị.

Bạn cũng có tùy chọn cài đặt chứng chỉ từ trang Thông tin thiết bị. Trên trang Thông tin Thiết bị (Device Info), có thêm lợi ích cho việc quản lý chứng chỉ, với các tùy chọn bật/tắt chứng chỉ gốc hệ thống (root certificates) và xóa chứng chỉ do người dùng cài đặt.

Lời nhắc Cài đặt Chứng chỉ trong trang Chứng chỉ.

Xin lưu ý, tính năng này hiện chỉ được hỗ trợ cho các thiết bị IFP50-5phiên bản firmware 20230509 trở lên .

Tìm hiểu thêm về cách cài đặt chứng chỉ .

Phát video, âm thanh hoặc danh sách phát một lần

Đối với các thiết bị Nâng cao, tính năng phát video, âm thanh và danh sách phát đã nhận được một cải tiến nhỏ. Giờ đây, tùy chọn phát video hoặc danh sách phát một lần đã được hỗ trợ.

Để xem tùy chọn này, xin lưu ý, tùy chọn này chỉ khả dụng trong chế độ xem bố cục đơn (single layout). Tùy chọn này không khả dụng trong các bố cục phát sóng với phương tiện hỗn hợp (mixed media).

Phát với bố cục đơn được chọn và tùy chọn Phát một lần được chọn.

Tìm hiểu thêm về giao diện phát thông báo , phát theo danh sáchphát đa phương tiện .

Các cập nhật khác

  • API REST > hỗ trợ lệnh mới:
    • Nhận từ danh sách thiết bị: mức âm lượng, ngày đăng ký, thông tin SSID.
    • Nhận thống kê thiết bị và dữ liệu sử dụng qua ID nhóm.
  • Hỗ trợ ngôn ngữ mới: tiếng Séc.
  • Quyền (Yêu cầu nâng cao) > kiểm soát quyền người dùng mới: Hồ sơ, Sao lưu và Khôi phục, Quyền đối với Danh sách phát đã được thêm vào.
  • Điều khiển máy tính từ xa > Kết thúc phiên tự động: Phiên sử dụng sẽ tự động kết thúc nếu sau 30 phút không có hành động nào xảy ra.

Cập nhật nhanh Classroom

  • myViewBoard Classroom > Hỗ trợ phông chữ mới: TTKB Dik Temel Abece (dành cho tiếng Thổ Nhĩ Kỳ).

Hẹn gặp lại vào tháng sau

Mặc dù bản cập nhật tháng này ngắn, nhưng hãy theo dõi vào tháng tới để đón nhận một bản cập nhật thật lớn nhé 😉. myViewBoard Whiteboard (tất cả các phiên bản) sẽ được cập nhật vào tháng 9 với các tính năng và cập nhật mới thú vị!

Chúc các thầy cô soạn giáo án và lập kế hoạch chương trình giảng dạy thành công! 📚👩🏽‍🏫👨‍🏫

myViewBoard Knowledge Base

Bạn cần thêm trợ giúp?

Liên hệ với chúng tôi qua.